Biz Kimiz?

Gezegen, iklim krizini merkezine alan bir platformdur; yerkürenin sorunlarını farkındalık, habercilik ve savunuculuk çalışmalarıyla gündemden düşürmemek amacıyla kurulmuş, bunu yaparken Türkiye’de iklim odaklı, uzmanlaşmaya dayalı bir gazetecilik anlayışının oluşmasına katkı sunmayı hedef edinmiştir.

Gezegen’in çalışmaları üç temel üzerinde yoğunlaşır:

Ağ Oluşturma

Gezegen, Türkiye’nin dört bir yanında yaşam alanları için mücadele veren yurttaş hareketlerini, STK’ları, medya kuruluşlarını, avukatları, mühendisleri, akademisyenleri ve çevre konusunda uzmanlığı olan herkesi bir araya getirmeyi ve bileşen olarak platforma katmayı hedefler. Her bileşene Gezegen’in çalışmalarına yön verme hakkı ve katkı sağlama imkânı tanınır. Gezegen, çalışmalarını istişare, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ekseninde sürdürmek için bileşenlerden temsilcilerin yer aldığı bir Yürütme Kurulu oluşturur.

Habercilik

Gezegen, yerkürenin sorunları üzerine telifli içerikler yayınlar; alışılagelmiş yüzeysel, “kullan at” bir haberciliğin aksine, araştırma ve bilgiye dayalı, iyi gazetecilik pratiklerini benimseyen, ayrımcı ya da türcü bir dilden uzak duran, fikri takibi ihmâl etmeyen, gündemdeki tartışmaların çeperlerini genişleten, “sürdürülebilir” bir editoryal çizgi benimser. Bunun için de iklim alanında habercilik deneyimi olan ya da uzmanlaşmak, uzmanlık alanlarına iklim ile ilgili sorunları da katmak isteyen gazetecilerle çalışmaya öncelik verir. Yazılı metinlerin yanı sıra, belgesel, video haber, podcast ve webinar gibi içerikler de üretir.

Savunuculuk

Bileşenlerinden gelen paylaşımlar ve sorgulayıcı yayıncılığın birikimiyle değişime katkı sunmak da Gezegen’in amaçları arasındadır. Kampanyalar düzenlemek, politika değişikliği mücadelelerine destek vermek, desteğinizi istemek de Gezegen’in çalışmalarında yer tutar. Gezegen daha yaşanabilir bir ülke ve dünya temennisi taşıyan herkesle birlikte sorunlara daha fazla görünürlük katmayı, çözüm yollarını yüksek sesle savunmayı hedef edinir.

 

Gezegen, Punto 24 Bağımsız Gazetecilik Platformu bünyesinde 1 Ekim 2020’de çalışmalarına başlamıştır. Proje, Kanada Yerel Girişimler Fonu (CLFI) Hibe Programı’nın desteği ile hayata geçirilmiştir. Gezegen çalışmalarını halen Hollanda Hükümeti tarafından sağlanan ikili işbirliği programlarından biri olan MATRA programının desteği ile sürdürmektedir.

Destekçilerimiz