22 Aralık 2021

1 Nokta 5 #11: Dalgalanan kur ve enflasyon gıda krizini neden derinleştiriyor?

Özellikle son haftalarda hepimizin gündemi giderek artan hayat pahalılığı. Bu artıştaki en büyük pay ise fahiş gıda fiyatlarının.

Gün geçmiyor ki gıda krizine yaklaştığımıza dair uyarılar içeren bir haber ya da açıklama okumayalım. Ancak Metis yayınlarından 2015 yılında çıkan Gıda Krizi adlı çalışmanın yazarı Abdullah Aysu hâlihazırdaki endüstriyel gıda üretim modelini değerlendirdiğinde bunun bizi gıda kriziyle zaten karşı karşıya bıraktığını savunuyor.

Peki, neden gıda krizi yaşandığını söyleyebiliriz? Enflasyon ve ani kur yükselişlerinin yol açtığı ek maliyetler neler? Gıda fiyatları artarken, nasıl oluyor da çiftçiler bırakın emeklerinin karşılığını almayı, daha da borçlanıyor ve yoksullaşıyor? Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu’nun Kurucu Genel Başkanlığını yapan Aysu, Gezegen editörü Özgün Özçer’in beş sorusunu yanıtlayarak gıdadaki pahalılığın altında yatan nedenlere ışık tutuyor.

Yeşil Gazete ve Gezegen ortaklığıyla, Podfresh teknik altyapısıyla.