2 Şubat 2022

1 Nokta 5 #17: İklim krizi medyayı nasıl sınıyor ve dönüştürüyor?

Gazetecilik bir bakıma krizleri gündeme taşıma sanatı denebilir. Kriz ne kadar büyükse, haber değeri, yani bir haberin geniş kitleler açısından önemi de bir o kadar artar diye kabul görür. Ancak iklim krizi, alışılmış krizlere nazaran daha fazla bilgi, birikim, araştırma, yatırım, ısrar ve fikri takip gerektiriyor. Gazeteciliğin alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmeye, dilini ve yaklaşımını dönüştürmeye, yepyeni araçları kullanmaya yöneltiyor.

Ya Türkiye medyası? Dünya medyası kabuk değiştirirken, bırakın kabuğunu kırmayı, kendi kabuğu içine iyice çekilen, zaaflarını sorgulamaktan kaçınan, konfor alanlarını asla terk etmeyen bir medyada iklim krizi nasıl ele alınıyor?

Tam da buna dair NewsLabTurkey geçtiğimiz ay Türkiye’de iklim krizinin medyaya nasıl yansıdığı konusunda kapsamlı bir rapor yayınladı. Geniş bir haber incelemesinin yanı sıra mutfakta çalışan bizlerle -yani editör ve muhabirlerle- mülakatlara dayalı bu çalışma önemli saptamalar yapıyor. Medyanın içinde olanlar için belki sürpriz değil, ancak toplum açısından sorun edilerek çözüm yolları aranması gereken bulgular bunlar.

1 Nokta 5’in 17. bölümünde Gezegen editörü Özgün Özçer, NewsLabTurkey kurucusu ve Araştırma Koordinatörü Dr. Sarphan Uzunoğlu’yla “Haber medyasında iklim krizi” başlıklı rapordan yola çıkarak iklim krizinin medya üzerindeki dönüştürücü etkisini konuşuyor. Uzunoğlu hem iklim krizinin açığa çıkardığı haber merkezlerindeki kronik sorunları, hem de medyanın dönüşmesi için sunduğu fırsatları beş soruda değerlendiriyor.

Yeşil Gazete ve Gezegen ortaklığıyla, Podfresh teknik altyapısıyla.