PODCAST

göç iklim krizi

9 Mart 2022

1 Nokta 5 #22: İklim krizi ve göç: Nereye gideceğiz?

Dünyada 2050 yılına kadar 216 milyon kişi su ve gıda kıtlıkları ile aşırı hava olayları yüzünden göç etmek zorunda kalacak. Bu veri Dünya Bankası’nın eylül ayı raporundan.

Oxfam International’ın bir raporunda ise, iklim kaynaklı afetlerin son 10 yılda ülke içi göçlerin bir numaralı itici gücü olduğu ve yılda 20 milyondan fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklanmıştı.

İklim krizinin neden olduğu aşırı hava olayları, insan sağlığına olumsuz etkisi, deniz seviyesinin yükselmesi gibi olumsuz şartlardan dolayı insanların yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalabileceklerini tahmin etmek zor değil.

1 Nokta 5’in 22’nci bölümünde Merve Özçelik, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı’ndan Dr. Seda Yurtcanlı Duymaz ile iklim krizi ve göç olgusunu konuşuyor.

Duymaz, iklimsel felaketler bağlamında zorunlu göç olgusunun çok geniş bir hak yelpazesine müdahaleyi gündeme getirdiğini belirtiyor.

İklim krizi sebebiyle yerlerini terk etmek zorunda kalan insanların mültecilik statüsü hakkıyla ilgili ise, insanların iklim mültecisi olarak tanımlanmasında ciddi bir engel olduğunun altını çizen Duymaz, yakın gelecek için mültecilik statüsünün iklim krizi ve tetikleyeceği felaketler bağlamında kapsamının genişletilmesi yönünde devletlerin aksiyon almayacağı izlenimi verdiğini söylüyor.

Yeşil Gazete ve Gezegen ortaklığıyla, Podfresh teknik altyapısıyla.