19 Mayıs 2022

1 Nokta 5 #29: Finans kuruluşlarının iklim krizine etkisi

İklim kriziyle mücadelede ilk sırada yer alan sorumluluk, fosil yakıt kullanımına son verebilmek. Bu ayrıca, finansal kuruluşların, fosil yakıt projelerine ve şirketlerine yatırımlarını durdurması anlamına geliyor.

1 Nokta 5’in 29’ncu bölümünde gazeteci Merve Özçelik, 350.org Türkiye’den Selen Baykara ile finansal kuruluşların iklim krizi üzerindeki etkisini ve “Dumansız Para Sahası” adlı kampanyayı konuşuyor. Bu kampanya, kömürden çıkış taahhüdünü henüz açıklamayan bankalara çağrıda bulunurken, banka müşterilerini de bu kampanyaya dahil etmeyi hedefliyor.

Baykara, finansal kuruluşların, fosil yakıtlara yatırımı kestikleri taktirde, iklim kriziyle mücadele kapsamında dönüştürücü bir etki yaratılacağının altını çiziyor. “Dumansız Para Sahası” kampanyasıyla da fosil yakıtlara finansal kaynakların aktarılmasının kesilmesinin kökten bir çözüm olacağını ve bu yönde bir farkındalık yaratmak istediklerini ifade ediyor:

“İki tane temel amacımız var: Birincisi fosil yakıta, özellikle kömürden çıkış hakkında henüz adım atmamış finansal kuruluşlar varsa onların bu yönde taahhüt vermelerini sağlamak. İkincisi de kamuoyunda, bireylerde fosil yakıt finansmanı hakkında bir bilinç oluşturmak. Onları da bu anlamda düşünmeye teşvik etmek. Bireyin finansal kuruluşlarda özellikle bankalarda tuttuğu para, bu paranın kullanımı, bu paranın da iklim krizine etkisinin olup olmayacağının irdelenmesi konularında hep birlikte çalışıyoruz.”

Yeşil Gazete ve Gezegen ortaklığıyla, Podfresh teknik altyapısıyla.