PODCAST

27 Kasım 2021

1 Nokta 5 #7: Hayvansal ürün tüketiminin iklim kriziyle ne ilgisi var?

Araştırmalar, hayvan endüstrisinin dünya çapındaki tüm ulaşım araçlarının toplamının çıkardığı sera gazı salınımın fazlasından sorumlu olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla hayvancılık endüstrisinin iklim krizine doğrudan ve ciddi etkisi var.

1 Nokta 5’in yedinci bölümünde, Yeşil Gazete editörü Merve Özçelik, Animal Save Movement Ortadoğu ve Afrika İletişim Sorumlusu, Ankara Animal/Climate ve Health Save aktivisti aynı zamanda Yaşamdan Yana Derneği Başkanı Nilgün Engin ile beş soruda hayvancılığın iklim krizine olan etkilerini konuşuyor.

Engin, alışılagelmiş gıda ürünleri tüketen bir insana göre vegan bir insanın karbon ayak izinin yüzde 47 daha az olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Bilim insanları, bugün bütün fosil yakıt kullanımı sona erse dahi hayvancılık devam ettiği sürece iklim krizinin durdurulamayacağını söylüyor. Hayvancılık sona ermeden iklim krizinin sona ermesi mümkün değil.”

Yeşil Gazete ve Gezegen ortaklığıyla, Podfresh teknik altyapısıyla.